Om

Følg med på Instagram!

THE DANISH SALES AGENCY

En passion!

 

Boliginteriør, boligtilbehør og livsstilsprodukter har længe været grundlæggerens Monica Weidemanns store kærlighed. Efter flere år i butik og bag roret hos et større bolighus, hvor hun har haft hænderne i salg, produktudvikling, indretning, visuel merchandise mm. har hun blogget om hvad der rør sig inden for indretning, interiør og livsstil. Alt det man omgiver sig med, når man skaber et hjem og en stil.

 

Interessen for de mange udfoldelsesmuligheder i hjemmet bredte sig og i en periode har hun haft sin egen webshop og arbejdet sideløbende med indretning af boliger. Erfaringen har lært hende, at det på mange måder er en meget spændende funktion at være "the link" mellem idémagere, skaberne og de, som havde brug for produkterne. Alt dette inden for en vis erfaring og interesse, men den egentlige passion fandt hun da hun begyndte at sælge designernes ting ind til butikkerne.

 

The Danish Sales Agency er startet op fordi der var en efterspørgsel efter et agentur med kendskab til branchen, men i særdeleshed en efterspørgsel efter Monica selv, hendes evner og person. Adskillelige designere kom direkte til hende og spurgte om hjælp til både produktudvikling, men også generel sparring om forskellige udfordringer og selvfølgelig salg.

 

Designerne syntes salgsdelen var det absolut sværeste i deres virksomhed - det var som at skulle finde vej i en tyk tåge, og de følte de famlede sig frem. De ville jo gerne fortælle om deres produkter, men til hvem, hvornår og hvordan vidste de ikke, men det gør Monica.

 

Monica er præcis hvad hun giver sig ud for og det afspejles i agenturets navn. Det er hvad det giver sig ud for: et dansk salgsagentur. Hvad laver vi? Hvem er vi? Hvor hører vi til? Hvilken slags livsstil er vi eksperter i? Ved at blande svarerne på spørgsmålet kom vi frem til navnet; The Danish Sales Agency. Og hvorfor så på engelsk? Fordi vi også samarbejder med udenlandske forhandlere. Det behøver ikke gøres sværere end det er.

 

I det daglige arbejder agenturet fast sammen med agenter i USA og Holland. Agenturet har lagt vægt på at opstarte samarbejdet med passionerede ligesindede, der hver især har startet salget op på de udenlandske markeder - det der for dem er hjemmebaner.

 

Foråret 2017 har budt på en tilføjelse i form af kommunikationsansvarlig Sofie Bindslev. Hun arbejder med kommunikationen for både egne samt andre brands når det kommer til pressetekster, hjemmesider, SoMe, SEO, content og in bound marketing mm.

 

Har du spørgsmål vedrørende agenturet, eller et af vores brands, skal du endelig kontakte os: info@thedanishsalesagency.com

 

Invest in design - invest in life quality!

 

A Passion!

 

Interior, home accessories and lifestyle products has long been founder Monica Weidemanns big love. From years of working in this industry, where she has had her hands-on sales, product development, decorating and visual merchandise to blogging about home décor and everything that plays a part in building a home and a personal style.

 

Her interest in the different development opportunities in home decoration spread and for a period, she had her own web shop while also working as a decorator. Experience taught her that being “the link” between the brains, the makers and the consumers is a very exciting role. This came from interest and of course experience, but the true passion came to life when she started selling the new designers products to the storeowners.

 

The Danish Sales Agency was born from demand for a strong agency with knowledge of this business, but also a demand for Monica, her abilities and personality. Several designers had sought her out and asked for help with both product development, general sparring about the different challenges in a new business and of course; sales.

The designers thought that selling was the most difficult part of their business – it was like trying to find their way through a thick fog and the fumbled along their way. They would like to tell about their products, but to whom, and when and how, they didn’t know. Fortunately, Monica does.

 

Monica herself is exactly what she says she is and this is reflected in the name of the agency. She and the agency is what it says: a Danish sales agency.

Monica didn't want the name to be to posh, and it should also say something about the company. So why make it more difficult than it is? What are we doing? Selling! What are we? An agency! Where is our home address? Denmark! What kind of lifestyle are we experts in? The Danish! Mixing all these answers, we came up with the name; The Danish Sales Agency!

 

Please don't hesitate to contact us if you have any question regarding The Danish Sales Agency or the brands we represent!

 

Invest in design - invest in life quality!

GET IN TOUCH

Langelandsgade 112, 1.

DK - 8000 Aarhus C

+ 45 30260904

info@thedanishsalesagency.com